ตารางเดินเรือ ไป เกาะยาวน้อย ( *แก้ไขข้อมูล ล่าสุด 6/06/2557)
  • จาก ภูเก็ต :
  • จาก กระบี่ :
  • จาก พังงา :
จากภูเก็ต สำหรับท่านที่ออกเดินทางจากในตัวเมืองภูเก็ต หากท่านไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถใช้บริการ รถสองแถว สาย ภูเก็ต - ป่าคลอก - บางโรง โดยรถจะออกจากตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต (ถนน ระนอง) รถเที่ยวแรก ออกเวลา 8.20 น และคันต่อไปก็จะมาต่อคิว ทุกๆ 30 นาที และรถคันสุดท้าย ออกเวลา 1.30 โดยรถทุกคันจะนำท่าน มาถึง ท่าเรือ บางโรง พร้อมลงเรือได้เลยครับ...
ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต ) - เกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต )

ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต ) - เกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต )
07.50
เรือเร็ว 30 นาทีี
06.30
เรือเร็ว 30 นาทีี
08.40
เรือเร็ว 30 นาทีี
07.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
09.15
เรือธรรมดา 1 ช.ม
07.50
เรือเร็ว 30 นาทีี
09:40
เรือเร็ว 30 นาที
   
10:30
เรือเร็ว 30 นาท
09:00
เรือเร็ว 30 นาทีี
11.15
เรือเร็ว 30 นาที
10.20
เรือเร็ว 30 นาที
11.45
เรือเร็ว 30 นาที
11:20
เรือเร็ว 30 นาที
12:30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
11.40 อ่าวนาง-เกาะยาว-ภูเก็ต
เรือเร็ว 30 นาทีี
13.15
เรือเร็ว 30 นาที
   
13:50
เรือเร็ว 30 นาที
13:30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
14.30
เรือเร็ว 30 นาทีี
14:00
เรือเร็ว 30 นาทีี
15.00 ภูเก็ต-เกาะยาวน้อย-อ่าวนาง
เรือเร็ว 30 นาทีี
15:00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
16.00
เรือเร็ว 30 นาทีี
16.00
เรือเร็ว 30 นาทีี
17:00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
16.40
เรือเร็ว 30 นาทีี
17:30
เรือเร็ว 30 นาทีี
   
จากกระบ่ี ท่านสามารถ เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ ได้ที่ ท่าเรือบ้านท่าเล่น โดยมีรถสองแถวออก จากบ้านตลาดเก่า อำเภอเมืองกระบี่ ไปยังท่าเรือท่าเลน ก่อนเวลาเรืิอออก ประมาณ 1 ชั่วโมง
ท่าเรือบ้าน ท่าเลน (กระบี่ ) - เกาะยาวน้อย ท่าเรือบ้าน - ท่าเลน (กระบี่ )

จาก ท่าเลน (กระบี่ ) - เกาะยาวน้อย

จาก เกาะยาวน้อย - ท่าเลน (กระบี่ )
09.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
07.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
10.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
07.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
11.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
08.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
12.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
09.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
13.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
10:30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
   
11.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
15.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
12.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
16:00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
13:30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
17.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
14.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
17.30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
16.00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
ท่าเรือ คลองแห้ง อ่าวนาง กระบี่ - เกาะยาวน้อย
จาก ท่าเรือ คลองแห้ง อ่าวนาง กระบี่ - เกาะยาวน้อย
จาก ท่าเรือ มะเนาะ เกาะยาวน้อย - คลองแห้ง อ่าวนาง
11:00
เรือเร็ว 30 นาที
14:30
เรือเร็ว 30 นาที

*** จาก พังงา ออกจากท่าด่านศุลกากร เมืองพังงา เรือออกเวลา 13.30 น ทุกวัน ค่าโดยสารคนละ 200 บาท   หมายเหตุ** เรือจากพังงามีวันละ 1 เที่ยวเท่านั้น กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

ท่าด่าน ( พังงา ) > เกาะยาวน้อย > ท่าด่าน ( พังงา )

ท่าด่าน ( พังงา ) > เกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อย > ท่าด่าน ( พังงา )
13.00
เรือธรรมดา
07.30
เรือธรรมดา

 

 

Copyright @ 2009 kohyaochukit.com, All rights reserved.
52/3 หมู่ื่ 5, ต. เกาะยาวน้อย,อ.เกาะยาว, จ. พังงา , 82160
โทร : 0 76 454 232, แฟ็กซ์ 0 76 454 233
อีเมล์ : reservation@kohyaochukit.com